Witamy  na oficjalnej stronie BAS Białystok

 

Próby opracowania i wprowadzenia kompleksowego systemu szkolenia siatkarskiego przez białostockich szkoleniowców były w przeszłości wielokrotnie podejmowane.

Opracować i wdrożyć program, który ostatecznie przyjął nazwę Programu Rozwoju Białostockiej Siatkówki udało się w 2009 roku. Końcowy projekt PRBS został skonsultowany z białostockim środowiskiem siatkarskim. Jednocześnie powołano Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, które miało sprawować nadzór merytoryczny nad systemem szkolenia i kontrolę efektywności.  2 marca 2010 roku przedstawiciele białostockich klubów piłki siatkowej powołali Miejski Ośrodek Szkolenia Piłki Siatkowej, który w lutym 2011 roku zmienił nazwę na Białostocka Akademia Siatkówki. 

Aktualnie klub szkoli młodzież we wszystkich kategoriach wiekowych. Młodzi adepci siatkówki mogą kontynuować  treningi na wszystkich szczeblach edukacji. Najzdolniejsi wychowankowie trafiają do szerokiej kadry zespołu II-Ligowego  BAS Białystok.

Rozpoczynamy właśnie czwarty sezon rozgrywek w II lidze piłki siatkowej mężczyzn. Każdego roku odnotowywaliśmy progres, by w ubiegłym roku zająć I miejsce  w 2 grupie II ligi.

W tym roku naszym celem jest awans do I ligi.

Mecze oraz treningi  zespołu BAS BIAŁYSTOK II Liga Mężczyzn, odbywają się w hali SP24 ul.Antoniuk Fab. 5/7.