numer KRS : KRS 0000535897
Numer konta Alior bank 32 2490 0005 0000 4600 9277 8022

Próby opracowania i wprowadzenia kompleksowego systemu szkolenia siatkarskiego przez białostockich szkoleniowców były w przeszłości wielokrotnie podejmowane. Jednak opracowano i wdrążono program który przyjął ostatecznie nazwę Programu Rozwoju Białostockiej Siatkówki udało się w roku 2009. Końcowy projekt PRBS został skonsultowany z białostockim środowiskiem siatkarskim w grudniu tego roku.
Stowarzyszenie to mia
ło sprawować nadzór merytoryczny nad systemem szkolenia i kontroli jego efektywności. W tym celu, 02 marca 2010 roku przedstawiciele białostockich klubów piłki siatkowej powołali Miejski Ośrodek Szkolenia Piłki Siatkowej, który w lutym 2011 zmienił nazwę na Białostocką Akademię Siatkówki.

W chwili obecnej BAS współpracuję  z siedmioma białostockimi szkołami podstawowymi, dwoma gimnazjami i jedną szkołą średnią.

Zespoły Białostockiej Akademii Siatkówki:

 

SP 26 Chłopcy rocznik 2001

SP 34 Chłopcy rocznik 2002

SP 34 Chłopcy rocznik 2001

SP 37 Chłopcy rocznik 2001

SP 21 Chłopcy rocznik 2002

SP 21 Chłopcy rocznik 2001

SP 21 Chłopcy rocznik 2000

SP 12 Chłopcy rocznik 2000

SP 12 Chłopcy rocznik 2001

 

 Jeśli zastanawiacie się komu przekazać 1% - my będziemy bardzo wdzięczni! Kiedy przekazujecie 1 % podatku na nasz klub wspieracie rozwój młodzieży w Piłce Siatkowej.