numer KRS : KRS 0000535897
Numer konta Alior bank II liga: 32 2490 0005 0000 4600 9277 8022

Numer konta młodzież: 22 2490 0005 0000 4600 3898 2778

 

Próby opracowania i wprowadzenia kompleksowego systemu szkolenia siatkarskiego przez białostockich szkoleniowców były w przeszłości wielokrotnie podejmowane. Jednak opracowano i wdrążono program który przyjął ostatecznie nazwę Programu Rozwoju Białostockiej Siatkówki udało się w roku 2009. Końcowy projekt PRBS został skonsultowany z białostockim środowiskiem siatkarskim w grudniu tego roku.
Stowarzyszenie to mia
ło sprawować nadzór merytoryczny nad systemem szkolenia i kontroli jego efektywności. W tym celu, 02 marca 2010 roku przedstawiciele białostockich klubów piłki siatkowej powołali Miejski Ośrodek Szkolenia Piłki Siatkowej, który w lutym 2011 zmienił nazwę na Białostocką Akademię Siatkówki.

W chwili obecnej BAS współpracuję  z siedmioma białostockimi szkołami podstawowymi, dwoma gimnazjami i jedną szkołą średnią.

Zespoły Białostockiej Akademii Siatkówki:

 

SP 26

SP 34

SP 37

SP 21

SP 12

 

 Jeśli zastanawiacie się komu przekazać 1% - my będziemy bardzo wdzięczni! Kiedy przekazujecie 1 % podatku na nasz klub wspieracie rozwój młodzieży w Piłce Siatkowej.