Image

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Klubu Uchwała Zarządu Białostockiej Akademii Siatkówki nr 1/2024 z dnia 20.05.2024 r., uchwala się , co następuje:
§ 1 Zwołuje się na dzień 10 czerwca 2024 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Klubu pod adresem ul. Sienkiewicza 53 lok 207, 15-002 Białystok Walne Sprawozdawcze Zebranie członków Klubu Sportowego BAS Białystok. Pierwszy termin: 10 czerwca 20234 roku godzina 17:00 Drugi termin: 10 czerwca 2024 roku godzina 17:30.
§ 2 Walne Sprawozdawcze Zebranie członków zwołuje się celem:
1) Zatwierdzenia sprawozdania za rok 2023
2) Uzupełnienia składu komisji rewizyjnej
3) Zatwierdzenia Regulaminu Klubu § 3 W Walnym Sprawozdawczym Zebraniu członków Klubu Sportowego Białostocka Akademia Siatkówki w dniu 10 czerwca 2024 r. mogą brać udział wyłącznie członkowie zwyczajni i wspierający Klubu znajdujący się na aktualnej liście członków Klubu oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
§ 4 Uchwała podlega upublicznieniu na stronie internetowej Białostockiej Akademii Siatkówki.

Dodaj komentarz