Image

Image

Joanna Szeszko - prezes

Image

Bartłomiej Kowalski -wiceprezes

Image

Marta Sasimowicz - członek Zarządu

Image

Janusz Ignaciuk - członek Zarządu

Image

Lucyna Dobrzyńska - sekretarz

Image

Urszula Blady - przewodnicząca Komisji Rezwizyjnej

Image

Jacek Malczewski - członek Komisji Rewizyjnej

Image

Michał Głowacki - członek Komisji Rewizyjnej