Image

 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Klubu

Uchwała Zarządu Białostockiej Akademii Siatkówki nr 1/2023 z dnia 21.06.2023 r., uchwala się , co następuje:

§ 1 Zwołuje się na dzień 29 czerwca 2023 r. o godzinie 18.30 w siedzibie Klubu pod adresem ul. Sienkiewicza 53 lok 207, 15-002 Białystok Walne Sprawozdawcze Zebranie członków Klubu Sportowego BAS Białystok. Pierwszy termin: 29 czerwca 2023 roku godzina 18:30 Drugi termin: 29 czerwca 2023 roku godzina 18:45.

§ 2 Walne Sprawozdawcze Zebranie członków zwołuje się celem: 1) Zatwierdzenia sprawozdania za rok 2022

§ 3 W Walnym Sprawozdawczym Zebraniu członków Klubu Sportowego Białostocka Akademia Siatkówki w dniu 29 czerwca 2023 r. mogą brać udział wyłącznie członkowie zwyczajni i wspierający Klubu znajdujący się na aktualnej liście członków Klubu oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

§ 4 Uchwała podlega upublicznieniu na stronie internetowej Klubu Sportowego Białostocka Akademia Siatkówki.

Dodaj komentarz